ZZV a.s. technickým garantem kvality dle standardu UIC

Na základě výhradní smlouvy uzavřené mezi společnostmi ZZV a ČD a.s. ze dne 7.5.2013, předcházejících jednání na RCA (dříve OBB) a s renomovanou nadnárodní certifikační společností Intertek (dříve MOODY INTERNATIONAL) – společnost ZZV přebírá výkon práv k ochranným známkám EUR, ČD a výkon technického garanta kvality dle standardu UIC – kde Standard UIC znamená každý z níže uvedených standardů kvality vydaný Mezinárodní železniční unií pro palety EUR:

  • (a) Standard kvality pro prosté dřevěné palety EUR o rozměrech 800 mm x 1 200 mm (EUR-1) vydaný Mezinárodní železniční unií pod označením UIC CODE 435 – 2, popřípadě standard nebo jinou normu, která tento standard nahradí

  • (b) Standard kvality pro evropské kovové ohradové palety „Y“ (EUR box-pallet) o rozměrech 800 mm x 1 200 mm vydaný Mezinárodní železniční unií pod označením UIC CODE 435–3, popřípadě standard nebo jinou normu, která tento standard nahradí

  • (c) Standard pro opravu prostých a ohradových palet EUR vydaný Mezinárodní železniční unií pod označením UIC CODE 435 – 4, popřípadě standard nebo jinou normu, která tento standard nahradí

  • (d) Standard kvality pro prosté dřevěné palety EUR o rozměrech 1 200 mm x 1 000 mm (EUR-2) a 1 000 mm x 1 200 mm (EUR-3) vydaný Mezinárodní železniční unií pod označením UIC CODE 435 – 5, popřípadě standard nebo jinou normu, která tento standard nahradí

  • (e) Standard kvality pro prosté dřevěné palety EUR o rozměrech 800 mm x 600 mm (EUR-6) vydaný Mezinárodní železniční unií pod označením UIC CODE 435–6, popřípadě standard nebo jinou normu, která tento standard nahradí

Dle pravidel UIC: Pokud je společnosti, která vyrábí nebo opravuje palety EUR, odebrána licence nebo jiným způsobem ukončena, musí ihned ukončit výrobu nebo opravy.

Novinky

Nové značení EUR palet

Organizace UIC resp. RCA uvažuje o novém značení dřevěných EUR palet v budoucnu by se měl používat jednotný vypalovací znak UIC na levém špalku (místo dříve používaných ČD, DB, MAV, EPAL a podobně), ochraná známka EUR se bude nadále používat na pravém špalku. Staré vypalovací znaky budou staženy a nové vypalovací znaky distribuovány pouze oprávněným držitelům licencí pro výrobu a opravy palet.