ZZV a.s. technickým garantem kvality dle standardu UIC

Na základě výhradní smlouvy uzavřené mezi společnostmi ZZV a ČD a.s. ze dne 7.5.2013, předcházejících jednání na RCA (dříve OBB) a s renomovanou nadnárodní certifikační společností Intertek (dříve MOODY INTERNATIONAL) – společnost ZZV přebírá výkon práv k ochranným známkám EUR, ČD a výkon technického garanta kvality dle standardu UIC – kde Standard UIC znamená každý z níže uvedených standardů kvality vydaný Mezinárodní železniční unií pro palety EUR:

  • (a) Standard kvality pro prosté dřevěné palety EUR o rozměrech 800 mm x 1 200 mm (EUR-1) vydaný Mezinárodní železniční unií pod označením UIC CODE 435 – 2, popřípadě standard nebo jinou normu, která tento standard nahradí

  • (b) Standard kvality pro evropské kovové ohradové palety „Y“ (EUR box-pallet) o rozměrech 800 mm x 1 200 mm vydaný Mezinárodní železniční unií pod označením UIC CODE 435–3, popřípadě standard nebo jinou normu, která tento standard nahradí

  • (c) Standard pro opravu prostých a ohradových palet EUR vydaný Mezinárodní železniční unií pod označením UIC CODE 435 – 4, popřípadě standard nebo jinou normu, která tento standard nahradí

  • (d) Standard kvality pro prosté dřevěné palety EUR o rozměrech 1 200 mm x 1 000 mm (EUR-2) a 1 000 mm x 1 200 mm (EUR-3) vydaný Mezinárodní železniční unií pod označením UIC CODE 435 – 5, popřípadě standard nebo jinou normu, která tento standard nahradí

  • (e) Standard kvality pro prosté dřevěné palety EUR o rozměrech 800 mm x 600 mm (EUR-6) vydaný Mezinárodní železniční unií pod označením UIC CODE 435–6, popřípadě standard nebo jinou normu, která tento standard nahradí

Dle pravidel UIC: Pokud je společnosti, která vyrábí nebo opravuje palety EUR, odebrána licence nebo jiným způsobem ukončena, musí ihned ukončit výrobu nebo opravy.

Novinky

Smlouva o systému certifikaci managementu

Společnosti REAT, s.r.o. a ZZV – Zemědělské zásobování a výkup, a.s. se dohodli na spolupráci v oblasti jakosti, inspekce a technického dozoru  EUR palet podle norem UIC.

Nové značení EUR palet

Organizace UIC resp. RCA uvažuje o novém značení dřevěných EUR palet v budoucnu by se měl používat jednotný vypalovací znak UIC na levém špalku (místo dříve používaných ČD, DB, MAV, EPAL a podobně), ochraná známka EUR se bude nadále používat na pravém špalku. Staré vypalovací znaky budou staženy a nové vypalovací znaky distribuovány pouze oprávněným držitelům licencí pro výrobu a opravy palet.