ZZV a.s. - Organizace pro výrobu palet a paletizaci
Společnost ZZV a.s. jako nezávislá společnost byla uznána Mezinárodní železniční organizací UIC
jako „ Organizací pro výrobu palet a paletizaci“
To znamená, že je oprávněna udělovat a odebírat licence pro výrobu a opravu EUR palet na všech světových kontinentech.
Před udělením licence na výrobu či opravu EUR palet předchází přípravný proces producenta a  až poté se přistupuje k samotné certifikaci podle norem UIC 435.
Jsme oprávněni certifikovat a udělovat osvědčení pod jedinečným kódem producenta na níže uvedené třídy EUR palet:
  • (a) Standard kvality pro prosté dřevěné palety EUR o rozměrech 800 mm x 1 200 mm (EUR-1) vydaný Mezinárodní železniční unií pod označením UIC CODE 435 – 2, popřípadě standard nebo jinou normu, která tento standard nahradí
  • (b) Standard kvality pro evropské kovové ohradové palety „Y“ (EUR box-pallet) o rozměrech 800 mm x 1 200 mm vydaný Mezinárodní železniční unií pod označením UIC CODE 435–3, popřípadě standard nebo jinou normu, která tento standard nahradí
  • (c) Standard pro opravu prostých a ohradových palet EUR vydaný Mezinárodní železniční unií pod označením UIC CODE 435 – 4, popřípadě standard nebo jinou normu, která tento standard nahradí
  • (d) Standard kvality pro prosté dřevěné palety EUR o rozměrech 1 200 mm x 1 000 mm (EUR-2) a 1 000 mm x 1 200 mm (EUR-3) vydaný Mezinárodní železniční unií pod označením UIC CODE 435 – 5, popřípadě standard nebo jinou normu, která tento standard nahradí
  • (e) Standard kvality pro prosté dřevěné palety EUR o rozměrech 800 mm x 600 mm (EUR-6) vydaný Mezinárodní železniční unií pod označením UIC CODE 435–6, popřípadě standard nebo jinou normu, která tento standard nahradí
EUR palety vyrobené nebo opravené od certifikovaného výrobce nebo oprávce EUR palet a označené znaky UIC na levém špalku, EUR na pravém špalku a na prostředním špalku znak IPPC s číslem sušárny, kódem výrobce nebo oprávce, rokem a měsícem výroby nebo opravy. Důležitým znakem originálu EUR palety je umístění certifikační spony s vyraženým znakem (viz. Dokument Značení EUR palety), bez které je RUR paleta hodnocená jako padělek.
Certifikační společnost ZZV a.s. vstoupila na Ukrajinský paletový trh v roce 2015. V roce 2016 společnost ZZV a.s. začala udělovat první licence pro výrobu a opravu EUR palet se znaky UIC, EUR.
Důvod vstupu byl ten, aby se na Ukrajině podpořila výrobu a oprava certifikovaných Europalet, které požaduje většina výrobců různých produktů na světě. A také proto, že tyto Europalety, které cestují pod různými výrobky, různých výrobců jsou všude na světě směnitelné – tudíž vícecestné. Z důvodu, že jsou tyto palety tepelně ošetřeny nepřenáší škůdce z různých částí světa.
Po certifikovaných EUR paletách se hlavně v Evropské unii, ale i jinde ve světě zvyšuje poptávka.

Novinky

Nové značení EUR palet

Nové značení EUR palet viz. dokument.