EUR palety: UIC zúčastněných členů dává právo používat značku "UIC" na EUR paletách přes železniční podnik Rail Cargo Austria (© RCA)

UIC zastoupená Jean-Pierrem Loubinouxem, generalním ředitelem, a Miklosem Koppem, ředitelem odboru nákladní dopravy, podepsaly v květnu 2013 s železničním podnikem Rail Cargo Austria (RCA), reprezentovaným Dr. Georgem Kasperovitzem, členem představenstva, a Dr. Erikem Regterem, taktéž členem představenstva, licenční dohodu pro použití známky UIC na paletách EUR. Dle této dohody vzniká právní nárok na užívání ochranné známky "UIC" a také na stíhání pro porušení použití obchodní známky příslušnými členy spadajícími pod železniční podnik Rail Cargo Austria, které spravuje Pracovní skupina UIC pro otázky paletizace a její členové.

S nárůstem nákladní dopravy na evropských železnicích na počátku padesátých let dvacátého století potřebovaly železniční podniky více efektivních technologií pro logistické požadavky v oblasti přepravy a nakládky zboží. Používáním palet pro železniční a silniční nakládku bylo možné ušetřit 90 % času.

V roce 1961 převzalo UIC iniciativu a podepsalo dohodu o použití "standardní nebo směnitelné paletě" mezi železnicemi, zorganizovalo a začalo řídit vzájemné využívání těchto palet prostřednictvím Evropského poolu palet (EPP-PEP). Tím se zrodil jednotný trh palet EUR.

Základním předpokladem pro tuto iniciativu byla a stále je jednotná kvalita použité palety. Tento úkol byl veden od počátku členy Evropského paletového poolu (EPP) a později výhradně "Pracovní skupinou paletizace". Tato Skupina je integrována do struktury UIC a má několik úkolů - mezi nimi zavádění standardů a zajišťování kontroly kvality pro směnitelnost palety EUR.

Pracovní skupina má na starosti dodržování práv a povinností podle vyhlášky UIC řady 435, které poskytují základ pro EUR palety. Skupinu spravuje jménem UIC a jejích zúčastněných členských států Rail Cargo Austria (RCA), které je také zodpovědné za zavádění a za revizi stávajících norem a podle potřeby i za vývoj nových alternativních druhů palet. V zájmu zachování této úspěšné činnosti ve prospěch členů UIC, je potřeba vždy řešit nové výzvy, které se řeší v rámci "Pracovní skupiny paletalizace".

 

Směnitelné europalety jako standard – symbolem pro kvalitu europalet je značka "EUR v oválu" na pravém rohu bloku a označení jedním z různých log licenčních železničních podniků nebo paletovacích organizací v levém roh bloku. Od nynějška se bude používat na levém rohu u nově vyráběných palet jen jedna značka "UIC" (tzv. "strategie jedné značky“). Na základě toho lze předpokládat, že v budoucnu budou europalety snadněji rozpoznatelné pro zákazníky a usnadní se tím výměna v jednotném Evropském paletovém poolu.

V celé Evropě se nachazí více než 60 milionů EUR palet, buď ploché dřevěné palety nebo boxy vyrobené pro opakované použití dle specifikační normy UIC 435. V poslední době se zvýšil trend pro použití EUR palet v dopravě a obecněji v logistickým řetězcích. S vytvořením europalety a Paletového poolu se stala organizace UIC průkopníkem již před 50 lety a nabídla zásadní příspěvek ke snadnému oběhu a k distribuci lehkého zboží po celé Evropě.